jordartsmetaller

Jordartsmetaller

Fyndigheter av jordartsmetaller

Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet dominerade kina helt produktionen av sällsynta jordartsmetaller.
Kina sitter också på 43% av världens reserver, men andra länder har dock börjat utvinna sällsynta jordartsmetaller igen vilket kommer minska kinas dominans.

Baotou i Inre Mongoliet innehåller omkring 80 procent av Kinas förekomster av sällsynta jordartsmetaller.Den största fyndigheten utanför Kina, finns på Grönland men den kan inte brytas då metallerna är sammanbundna med radioaktiva grundämnen.
En del lagstiftare vill ändå lätta på restiktionerna för att tillåta exploateringen av den värdefulla resursen på grönland.
Men många vill ändra på reglerna för att göra utvinning av sällsynta jordartsmetaller på grönland möjlig. Företaget som främst jobbat med prospektering på grönland är Greenland Minerals and Energy, med säte i Australien.

Andra fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller:

Bear Lodge - Wyoming, USA, företag: Rare Element Resources Ltd.

Dubbo – New South Wales, Australien, Alkane Resources Ltd.

Hoidas Lake – Saskatchewan, Kanada, Great Western Minerals Group Ltd.

Kutessay II – Chui, Kirgizistan, Stans Energy Corp.

Kvanefjeld – Kujalleq, Grönland, Greenland Minerals and Energy Ltd.

Mount Weld – västra Australien, Lynas Corporation Ltd.

Mountain Pass – Kalifornien, USA, Molycorp Inc.

Nechalacho – Northwest Territories, Kanada, Avalon Rare Metals Inc.

Nolans Bore – Northern Territory, Australien, Arafura Resources Ltd.

Steenkampskraal – Western Cape, Sydafrika, Great Western Minerals Group Ltd och Rare Earth Extraction Company.

Strange Lake – Quebec, Kanada, Quest Rare Minerals Ltd.

Zandkopsdrift – Northern Cape, Sydafrika, Frontier Rare Earths Ltd.

· Zeus – Quebec, Kanada, Matamec Explorations Inc.

Norra kärr - Gränna, Sverige, Tasman Metals ltd

Särna, Sverige, Tasman Metals ltd

Alnön (utanför Sundsvall) Sverige, Tasman Metals ltd

Biggejavri, Norge. Tasman Metals ltd

Korsnäs, Finland. Tasman Metals ltd

Otanmaki, Finland. Tasman Metals ltd